:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Hướng Dẫn Unlock Checkpoint 72h 2018

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

B1: Fake IP Nhật Bản + Ngôn Ngữ Nhật Bản
B2: Vào 2 Link Contact :
Dòng 1 : Email Facebook Bị Khóa
Dòng 2 : Phần Bổ Sung :
私はこれが間違いだと思う、私のアカウントには機密文書が含まれていて、Facebookが私のアカウントを見直して再開することを期待している。
Gửi ...
Dòng 1 : Email Facebook Bị Khóa
Dòng 2 : Phần Bổ Sung :
私はこれが間違いだと思う、私のアカウントには機密文書が含まれていて、Facebookが私のアカウントを見直して再開することを期待している。
Gửi ...

LỜI KẾT

Chúc các bạn comback thành công !!! 
Tác giả: Lê Thanh Phong

'Biết thì đậm đặc ☺ ♥

Không biết thì ngậm Cặc mà nghe :)) .❤️'

  • 5 nhận xét:

    MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

    Mã Hóa Code