:))
:((
:D
:(
:)
:-)
;)
=))
:p
=.=
==
^_^
/=he
:*
/=r
/=l
:v
/=ok
/=clap
(y)
(yy)
/=hi
/=j
/=hup
/=hd
/=hl
/=hr
/=s
<3

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Superman


Tel'Annas


Astrid


Ryoma


JokerArduin


ZillHình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Murad

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Ignis

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Zuka

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Airi

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Batman

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Lauriel

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile


Raz

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Skud

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile


Preyta

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Ilumia

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Slimz

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Mortos

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Kriknak

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Ngộ Không

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Maloch

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Payna

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Jinna

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile


Cresht

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Natalya

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile


Lumburr

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Fennik

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Aleister

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Grakk

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Nakroth

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Taara

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Toro

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Yorn

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Gildur

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Alice

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Azzen'Ka

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Ormarr

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Butterfly

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Violet

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Chaugnar

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Điêu Thuyền

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Zephys

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Kahlii

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Omega

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Triệu Vân


Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Mganga

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Krixi

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile


Mina

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Lữ Bố

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Veera

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

Thane

Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile
Hình nền các vị tướng trong Liên Quân Mobile

VanheinTác giả: Lê Thanh Phong

'Biết thì đậm đặc ☺ ♥

Không biết thì ngậm Cặc mà nghe :)) .❤️'

  • Không có nhận xét nào